10 põhiprintsiipi

Meta-tervis defineerib meie mõistmise haigusest, tervenemisest ja tervisest täiesti uuena, baseerudes 10-le põhiprintsiible.


1. Haigus kui protsess
Meie organism on väga intelligentne, hästi korraldatud ja keerukalt üles ehitatud süsteem bioloogiliselt mõtestatud reaktsioonidega. Iga haigusprotsessi võib mõista kui looduse (ürg)bioloogilist ja spirituaalselt mõtestatud sündmust. Eesmärk on ellujäämine ja tähelepanu juhtimine konfliktile ning lahenduse leidmine ühtlasi ka evolutsioon ja organismi isetervenemine.


2. Sünkroonsus keha, meele, hinge ja ümbritseva vahel

Keha, meel ja hing on omavahel lahutamatud. Haiguse protsess ja kulg on sünkroonsed kõikidel tasanditel (organis, ajus, meeles jm). Kuna kõik tasandid on sünkroonsed ja üksteisega ühenduses, siis võime kasutada ühelt tasandilt saadud informatsiooni, et teha järeldusi teiste tasandite kohta. Iga muutus ühel tasandil mõjutab silmapilkselt kõiki teisis tasandeid ja on neis nähtav.


3. Haiguse algus

Haigusprotsess saab alguse märgatavast emotsionaalsest läbielamisest, mida kogetakse kui ootamatut, dramaatilist ja isoleerivat. See, kuidas me alateadlikult reageerime konfliktielamusele ja seda kogeme, määrab haigusprotsessi olemuse (missugune organ ja ajupiirkond saab mõjutatud). Emotsionaalne intensiivsus, konflikti kestvus ja põhjustajad otsustavad konflikti sisu ja seega haigusprotsessi kulgemise.


4. Haigusprotsess toimub faasidena

Iga haigus läbib kaks faasi. Esimeses faasis on konflikt aktiivne ja sellele järgneb teine, taastumisfaas. Tüüpilised sümptomid nagu lihas- või peavalu, nohu, haavandid, kasvajad, leukeemia vm pole haigus iseenesest, vaid laiahaardelise haigusprogrammi üksikud aspektid. Haigusprotsessi põhipunktid ja faasid on võimalik leida, kasutades spetsiaalset küsimuste esitamise tehnikat, tuginedes keha, meele, aju, hinge ja ümbritseva keskkonna vahel olevale sünkroonsusele.
5. Subjektiivne tajumine:
keha kui tagasiside
Meie tajumine on projektsioon. Läbi meelte kogevad kõik inimesed ümbritsevat kui subjektiivset reaalsust – omavad individuaalset vaatepunkti. Meid ümbritsev ja meie keha on meie sisemise reaalsuse peegel. Võtta vastutus oma elu eest ja aktiivselt muuta oma sisemist ja välist reaalsust on tervenemisprotsessi olulised aspektid.

6. Iseeneslik tervenemine: vitaalsus ja eluenergia
Iseenesliku tervenemise võimet on võimalik mõjutada, välistades haigust tekitavaid faktoreid, toetades tervenemist toetavaid faktoreid. Tugev immuunsüsteem, suur vitaalsus ja elujõud on olulised tervenemist toetavad aspektid. Nii konfliktifaasis kui tervenemisfaasis on vajalikud lisaenergia ja –toitained. Bioloogilist haigusprotsessi on organismi kõigil tasanditel võimalik toetada teraapiliste abivahenditega.

7. Aju: kõrgemalseisev releesüsteem
Aju toimib kui kõrgemalseisev releesüsteem kõigile organismis toimuvatele funktsioonidele. Iga organit, milles on konflikt (haigusprotsess), on võimalik seostada kindla ajureleega, põhinedes lootelehtede seostele. Haigusprotsessi jooksul on võimalik ajus toimuvaid muutusi näha ajureleel aju CT-piltide abil.

8. Lootelehed: organite tegevuse organiseerimine
Meie organism ja haigused ei ole süstematiseeritud sümptomite poolt. Pigem võib neid seostada organite ja lootelehtedega. Põhinedes embrüoloogiale (loote arengu õpetus) ja ontogeneesile (individuaalse organismi arengu õpetus), on võimalik kõiki organeid seostada ühega kolmest lootelehest, millega meie keha on embrüost välja arenenud. Iga üksik organ reageerib lähtuvalt oma ühendusest aktuaalse lootelehega. See määrab ära, kas tekib rakude kasv või kahanemine, üle- või alatalitlus, kas funktsioon väheneb või suureneb.

9. Mikroobid: bioloogilised abimehed
Mikroobid pole tavaliselt haiguse algpõhjus. Vastupidi, nad on biloogilised abimehed ja üks osa keerulisest haigusprotsessist. Viirused, bakterid, mükobakterid ja seened võivad olla organiseeritud lootelehtede ja ajurelee poolt ning on aktiivsed tervenemisfaasis.

10. Hing: tervis läbi teadmise ja teadlikkuse
Iga haigus võib olla mõtestatud ja intelligentne protsess. Kogu tervenemise oluline aspekt on osutada tähelepanu konfliktidele ja tunnetele ning transformeerida need läbi andestuse ja vabakslaskmise armastuses ja teadlikkuses. See on ka osa meie isiklikust kasvust ja arengust. Elu on evolutsioon.